Ptáme se odborníka: Nový bodový systém

16.06.2020 redakce
Ministerstvo dopravy vytvořilo návrh nového bodového systému a předložilo jej na projednání Legislativní radě vlády, s plánovanou účinností novely od ledna 2022.
Po třinácti letech fungování bodového systému část odborné veřejnosti volá po jeho změnách, neboť se od roku 2017 nedaří snižovat počet smrtelných obětí. Při dopravních nehodách v České republice zemře přes 500 lidí a více než 2 000 lidí je těžce zraněno. V posledních dvou letech ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti dosáhly dokonce 80 miliard korun českých.

Po odborné debatě připravilo Ministerstvo dopravy návrh zákona, který by měl bodový systém zpřehlednit a dále by měl být mírnější k bagatelním přestupkům, a naopak přísnější k těm závažnějším. Návrh Ministerstva dopravy se zaměřuje na nejčastější prohřešky, jako je nevěnování se řízení kvůli telefonování, vysoké překročení rychlosti či alkohol za volantem, a to s cílem eliminovat nezodpovědné a agresivní řidiče.

Nová úprava bodového systému má obsahovat tři sazby, tj. 2, 4 a 6 bodů podle závažnosti přestupku. U menších prohřešků, jako je špatné parkování, porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h, se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2 000 Kč na 1 500 Kč a body se nezapisují. V takových případech může policie vyřešit na místě přestupek také domluvou. Naopak u nejzávažnějších přestupků může nově řidič přijít o řidičské oprávnění až na tři roky, oproti původnímu zákazu řízení na dva roky. K výraznému zvýšení pokut dojde například u jízdy na červenou, zakázaného vjetí na železniční přejezd nebo telefonování za jízdy.

Návrh rovněž počítá s tzv. bezpečnou vzdáleností, kterou lze definovat dvou vteřinovým rozestupem mezi jednotlivými vozidly a také tím, že řidič vozidla stačí včas a bezpečně zabrzdit, pokud vozidlo před ním náhle zastaví. Návrh stanoví, že bezpečná vzdálenost pro nákladní vozidla a autobusy je padesát metrů před jedoucím vozidlem při rychlosti vyšší než 50 km/hod. Pro osobní automobily je to při rychlosti vyšší než 80 km/h třiceti metrový rozestup.

Úplnou novinkou je snížení bodová hranice na 6 bodů pro začínající řidiče, která bude platit po dobu dvou let. Ministerstvo dopravy si od takového opatření slibuje, že by mělo mladé řidiče odrazovat od nebezpečné jízdy a nechat jim časový úsek na to, aby se tzv. „vyjezdili“.
 
Nový bodový systém


V připravované novele lze shledávat jednak zpřehlednění a zjednodušení současného systému přestupků, umožňující řidičům jednodušší orientaci v samotném bodovém systému, a na druhé straně citelnější sankce pro nepřizpůsobivé piráty silnic.
Je potřeba ještě připomenout, že návrh je momentálně projednáván Legislativní radou vlády a do doby schválení Parlamentem ČR jeho finální podoba může ještě doznat výrazných změn.
 
 
JUDr. Petr Šaštinský NÁŠ ODBORNÍK:
JUDr. Petr Šaštinský, advokát
Advokátní kancelář JUDr. Petr Šaštinský
www.sastinsky.cz

Poskytuje komplexní právní služby, zejména v oblasti práva občanského, obchodního a trestního. Jeho specializací je právní pomoc v souvislosti s dopravními nehodami. V trestním řízení zastupuje buď obviněné v rámci obhajoby, a to ve všech stádiích trestního řízení, nebo poškozené při uplatňování jejich majetkových nároků. V civilním řízení se věnuje zejména sporům o peněžitá plnění (nejčastěji náhrada škody proti pojišťovnám, které klientům odmítají vyplatit adekvátní pojistné plnění).

Gogolova 228/8, 118 00 Praha 1 – Hradčany
e-mail: petr@sastinsky.cz
mob.: +420 775 268 208
www.auta360.cz
Provozovatel:
AutoDetect s.r.o.
Hornokrčská 1947/2 140 00 Praha 4
IČ: 04809572
DIČ: CZ04809572
redakce@auta360.cz
Getrun
(c) www.auta360.cz | realizace 3Nicom