Ptáme se odborníka:Prodloužení platnosti některých dokladů v době epidemie korona viru

29.07.2020 redakce
V povědomí veřejnosti není prozatím příliš rozšířeno, že v České republice již platí toleranční období 6 až 7 měsíců (dle typu) na některé propadlé doklady, kontrolu tachografů či kontrolu na stanici technické kontroly (STK). Oporu pro něj nalezneme v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25.05.2020, které bylo vydáno v návaznosti na rozšíření onemocnění COVID-19.
 
Pro občana to prakticky znamená, že na vyjmenované doklady (např. školení profesní způsobilosti, průkaz profesní způsobilosti, řidičský průkaz a kontrola technické způsobilosti vozidla atd.), kterým uplynula platnost, se bude hledět jako na platné. Platnost dokladu, která skončila v době mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 se automaticky prodlužuje o sedm měsíců od data původního ukončení platnosti daného dokladu (např. platnost řidičského průkazu či technické způsobilosti vozidla původně do 30.04.2020 se automaticky prodlužuje do 30.11.2020). U dotčených vozů nebudou vyměňovány kontrolní nálepky na tabulce registrační značky a opravovány zápisy v „malém a velkém technickém průkazu“.
 
Pravidelná kontrola tachografu, která měla být provedena mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, se provede nejpozději šest měsíců po tomto datu.
 
Důležité je připomenout, že uvedené prodloužení lhůt se nevztahuje na platnost karet řidiče do digitálního tachografu, jejichž platnost je striktně nastavena v čipu každé karty. Ty s prošlou platností nemají funkční čip, na který se nahrávají data o činnosti řidičů.
 
Zásadní problémy by neměly vzniknout ani při cestě do zahraničí v mezinárodním provozu, protože nařízení se vztahuje i na území Evropské unie. Dlužno však dodat, že 21 z 27 zemí EU některá ustanovení nařízení nepřijalo.

Nařízení o prodloužení platnosti dokladu
 

 
JUDr. Petr Šaštinský NÁŠ ODBORNÍK:
JUDr. Petr Šaštinský, advokát
Advokátní kancelář JUDr. Petr Šaštinský
www.sastinsky.cz

Poskytuje komplexní právní služby, zejména v oblasti práva občanského, obchodního a trestního. Jeho specializací je právní pomoc v souvislosti s dopravními nehodami. V trestním řízení zastupuje buď obviněné v rámci obhajoby, a to ve všech stádiích trestního řízení, nebo poškozené při uplatňování jejich majetkových nároků. V civilním řízení se věnuje zejména sporům o peněžitá plnění (nejčastěji náhrada škody proti pojišťovnám, které klientům odmítají vyplatit adekvátní pojistné plnění).

Gogolova 228/8, 118 00 Praha 1 – Hradčany
e-mail: petr@sastinsky.cz
mob.: +420 775 268 208
www.auta360.cz
Provozovatel:
AutoDetect s.r.o.
Hornokrčská 1947/2 140 00 Praha 4
IČ: 04809572
DIČ: CZ04809572
redakce@auta360.cz
Getrun
(c) www.auta360.cz | realizace 3Nicom